Pohlavní nemoci

Jde o skupinu chorob, které se šíří převážně nebo výhradně pohlavním stykem. V mezinárodním označení se jmenuje „sexually transmitted diseases“ – STD, nebo také „sexually transmitted infections“ – STI.

Související příznaky