Genitální bradavice

Condylomata accuminata (genitální bradavice) jsou častým sexuálně přenosným onemocněním, které vyvolává lidský papilomavirus (HPV, nejčastěji typu 6 a 11). V současnosti je v České republice dostupný nový způsob léčby.
Princip terapie spočívá v ovlivnění místní imunitní reakce imiquimodem, což je přípravek, který posiluje obranyschopnost kůže.
Imiquimod lze aplikovat v domácích podmínkách.

Lidský papilomavirus (HPV) je nejčastější sexuálně přenosná infekce. Literární údaje hovoří o desítkách procent (až 80 %) populace, která se HPV během života nakazí. Avšak jen u malého zlomku infikovaných dojde k projevům onemocnění. HPV může způsobit jak genitální bradavice (condylomata accuminata), tak rakovinu děložního hrdla.
Genitální bradavice se podle odhadu vyskytují zhruba u 1 % sexuálně aktivních jedinců, a to u obou pohlaví s mírnou převahou mužů.
Dosavadní léčba spočívala v chirurgickém odstranění, nebo v potírání chemickými látkami. Návrat choroby byl poměrně častý.
Imiquimod (Aldara) je přípravek, který působí lokálně a dlouhodobě. Povzbuzuje imunitní reakci kůže, čímž je HPV eliminován. Aplikuje se na postižená místa.

Imiquimod je vázán na lékařský předpis a v indikaci genitálních bradavic není hrazen z prostředků veřejného pojištění.

Co jsou genitální bradavice (condylomata accuminata?)

Jde o výrůstky bělavé nebo pleťové barvy, mohou mít i tmavší pigmentaci. Jejich velikost se pohybuje od zcela malých, pouhým okem stěží postřehnutelných bradaviček, které mohou časem vyrůst do velkých květákovitých útvarů. Vyskytují se na genitáliích – u žen kolem poševního vchodu, ale i v pochvě a na děložním hrdle (čípku); u mužů na penisu nebo skrotu (šourku). Mohou však být i kolem ústí konečníku (anu, řitního otvoru), v prostoru mezi genitáliemi a řitním otvorem na tzv. hrázi (perineu), ev. v třísle.

Co je vyvolává?

Původcem genitálních bradavic je infekce tzv. lidským papilomavirem HPV, což je nejčastější sexuálně přenosná infekce (viz. informace o papilomavirech). V průběhu života se HPV nakazí až 80 % sexuálně aktivních lidí, ale tato infekce většinou proběhne bez jakýchkoli příznaků. Jen u části infikovaných se projeví výsevem genitálních bradavic. Dalším příznakem infekce může být i vývoj změn ve sliznici děložního hrdla, které mohou vést až k rakovině.
Od infekce uplyne několik týdnů až měsíců, než se objeví genitální bradavice.

Jak jsou časté?

V průběhu posledních let došlo k nárůstu této infekce o desítky procent. Například ve Velké Británii stoupl výskyt genitálních bradavic v letech 1998 až 2001 o celých 70 %, především u lidí ve věku mezi 20 až 29 lety.
Odhaduje se, že genitální bradavice se vyskytují zhruba u 30 milionů lidí na celém světě. Každý stý sexuálně aktivní člověk má podle nejnovějších pozorování genitální bradavice.

Lze se uchránit proti genitálním bradavicím?

Jedinou spolehlivou ochranou je sexuální abstinence. Vysokou míru ochrany poskytuje kondom, ale HPV žije v kůži v oblastech, které nejsou při sexuálním styku chráněné, proto může dojít k přenosu viru. I sexuální styk s partnerem, který nemá projevy infekce, nemá genitální bradavice, nezaručuje, že není nositelem skryté infekce HPV, a tudíž také šiřitelem HPV. Očkovací látka Silgard je účinná v prevenci infekce HPV typů 6, 11, 16 a 18 a tudíž i proti vzniku genitálních bradavic.

Jsou genitální bradavice projevem promiskuitního způsobu života?

Na počtu sexuálních partnerů závisí pravděpodobnost infekce. U těch, kteří mají/měli dva a více sexuálních partnerů, stoupá i riziko infekce několikanásobně. Infikovat se však lze i při jediném sexuálním styku a v monogamním vztahu. Záleží totiž i na předchozím životě partnera/partnerky. Tuto otázku musíme posuzovat vždy z hlediska obou sexuálních partnerů a jejich sexuální „historie“. Genitální bradavice nemusí být známkou promiskuitního způsobu života postiženého.

Lze získat genitální bradavice i jinou cestou?

Infekce HPV je téměř vždy přenášena při sexuálním styku. Nelze se infikovat z kontaminovaných předmětů (prádlo, ručníky, toalety…)
V lékařské literatuře jsou popisovány nepříliš časté přenosy z těhotné matky na dítě (viz genitální bradavice a těhotenství), velmi vzácný je přenos z genitálií (anu) postiženého rukama na jinou osobu. Typ HPV, který vyvolává genitální bradavice, není schopen způsobit chorobné změny na jiných místech těla.


Prozdravi.cz

Prozdravi.cz

Genitální bradavice a těhotenství

Pokud má těhotná projevy HPV infekce, především genitální bradavice, může při porodu infikovat novorozence. U něj se pak může objevit onemocnění dýchacích cest, tzv. papilomatóza laryngu. Jde o vznik nezhoubných nádorků v hrtanu dítěte. Toto onemocnění může vést k dýchacím potížím a obvykle vyžaduje opakovanou chirurgickou léčbu, protože po odstranění nádorku velmi často vyroste další. Nejde však o běžné onemocnění. Přesto by výskyt genitálních bradavic u rodičky měl být důvodem k úvaze o ukončení těhotenství císařským řezem.

Základní informace o lidském papilomaviru HPV (Human Papillomavirus)

Jde o nejčastější pohlavně přenosnou chorobu. V průběhu života se HPV nakazí až 80 % lidí. Nejvíce infikovaných bychom našli u mladších – mezi 20 až 30 lety, s přibývajícími roky postižených ubývá. U naprosté většiny infikovaných však HPV nevyvolá žádné projevy.
Je známo mnoho desítek typů tohoto viru.
HPV rozdělujeme na tzv. vysoce rizikové (například typ 16 a 18, ale i další které po letech přetrvávání v organismu mohou vyvolat rakovinu děložního hrdla – čípku).
Typy 6 a 11, které mají na svědomí 90 % genitálních bradavic, řadíme k tzv. nízko rizikovým typům, protože zhoubné bujení vyvolávají velmi vzácně.

Léčba

Vzácněji mohou malé genitální bradavice zmizet bez léčby. Samoléčení genitálních bradavic nebývá účinné a nedoporučuje se.
Terapie může spočívat v chirurgickém řešení (shave excise, elektrokoagulace, kryodestrukce, laser ablace). Po chirurgickém ošetření se genitální bradavice často objeví znovu.
Lze však zvolit méně nepříjemnou léčbu místní (viro/cytostatika – kyselina trichloroctová, 5-fluorouracil, cantharidin, podofylín, podofylotoxín).

Novinkou je léčba pomocí lokální imunoterapie – imiquimod (Aldara).
Imiquimod je modulátorem místní imunitní odpovědi.
Potencuje imunitní odpověď indukcí tvorby cytokinů (IFN-a, TNF a interleukinů) a stimulací vrozené a buňkami zprostředkované, získané imunity (zvýšená aktivita NK buněk (natural killer) a zesílená cytotoxicita T-lymfocytů).
Imiquimod je lék první volby v léčbě genitálních bradavic, kterou si pacient sám aplikuje (European Course on HPV Associated Pathology 2001).
Tato léčba má dlouhodobý účinek a vede k vysokému procentu vyléčených pacientů s nízkým rizikem návratu genitálních bradavic.
Imiguimod se též používá v léčbě basocelulárního karcinomu (kožní nádor).

2 komentáře “Genitální bradavice”

  1. Karel69 6.1.2015 16:26

    Jojo, za komoušů mě to vyřezávali takovou lžičkou. Bolelo to jak čert. A teď mastička a je po ftakách. Pan doktor mě tenkrát po mém dotazu ujistil, že jsem to mohl chytnout i na záchodě. Asi byl s moji bývalou manželkou domluvenej…

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.