Vetchozrakost (presbyopie)

Oko, stejně tak jako jiné orgány lidského těla, podléhá procesům stárnutí. První nejnápadnější známkou stárnutí oka je tzv. presbyopie neboli vetchozrakost.

Co se děje ve stárnoucím oku

S věkem ztrácí oční čočka postupně svou elasticitu a proto nemůže dostatečně reagovat při pohledu do blízka vyklenutím přední i zadní plochy. To znesnadňuje ostré vidění blízkých předmětů. Říkáme, že se zkracuje tzv. akomodační vzdálenost. V praxi to znamená, že se čtecí vzdálenost prodlužuje. Proto se vetchozrakosti někdy říká “nemoc krátkých rukou”. Pacienti si většinou stěžují, že se písmo stává nezřetelným a rozmazaným zejména za špatného osvětlení. Pokud tento stav není včas řešen, dostaví se tzv. astenopeické potíže, projevující se mlhavým viděním, únavou až pálením očí, pocitem cizího tělíska v očích a nezřídka bolestmi hlavy.

Určit věkovou hranici, kdy nastupuje presbyopie, není snadné. U každého pacienta je to v jiném věku, ale většinou můžeme první potíže očekávat zhruba kolem 45. roku života. Navíc se může vetchozrakost kumulovat s již existující, byť malou, zrakovou vadou. U některých profesí, jako jsou zlatník, hodinář, krejčí apod., které spočívají v jemné přesné práci za zrakové kontroly nablízko, se presbyopie dostaví dříve.

Brýle & spol.

Nejčastěji se problém vetchozrakosti řeší pomocí jednoduchých unifokálních brýlí. Jejich nevýhodou je to, že při pohledu na vzdálenější předměty musíme obvykle brýle sejmout, případně vyměnit za brýle na dálku. Z tohoto důvodu jsou výhodnější brýle bifokální, trifokální, multifokální anebo brýle se speciálními (regresními) skly. Ty naposled jmenované jsou výhodné zejména pro práce v kancelářích, neboť vyostřují vidění na střední (pracovní) vzdálenost a zároveň i na krátkou (čtecí) vzdálenost.

Další možný způsob řešení presbyopie je pomocí kontaktních čoček. A to buď formou “monovision” – s kontaktní čočkou jen na jednom oku, nebo pomocí bifokálních (multifokálních) kontaktních čoček na obou očích. Kontaktní čočky mají proti klasickým brýlím řadu výhod. Neomezují zorné pole oka, neohrožují nositele poraněním při různých pracovních a sportovních aktivitách, neorosí se při změně vlhkosti a teploty prostředí a navíc uchovávají mladistvý vzhled i padesátníkovi. Bifokální kontaktní čočky u nás ještě rozšířeny nejsou, ale očekává se, že stejně jako v USA a zemích západní Evropy budou dobré vlastnosti těchto kontaktních čoček brzy hojně využívány.

Operace vetchozrakosti

Nejnovější způsob řešení presbyopie je chirurgický zákrok na řasnatém tělísku oka. Tato operace byla vyvinuta v USA, kde se také na vybraných pracovištích provádí. Tato operace je však pro pacienta značně finančně náročná a proto se nepředpokládá její uplatnění ve větším měřítku.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.