Zájem o profesionální průvodkyně těhotenstvím v Česku roste

Těhotenství i samotný porod a následné šestinedělí bývaly ještě na konci minulého století v České republice záležitostí pouze matky a lékaře. V 90. letech byl do procesu vstupu potomka na svět zapojen otec. Současným trendem je využívání pomoci profesionální, vyškolené průvodkyně, takzvané duly. Zájem o tuto placenou službu v Česku rok od roku roste.

Povědomí o práci dul se začalo mezi rodičkami a odbornou veřejností rozšiřovat kolem roku 2001, kdy byla založena Česká asociace dul, jež profesi uvedla na českou scénu. „První kurz pro duly jsme pořádali na jaře 2002, letos otevřeme už desátý běh základního vzdělávání dul,“ řekla Vlasta Jirásková, která se podílela na založení asociace.

V roce 2009 aktivně pracovalo 52 dul sdružených v asociaci, jejich služeb využilo 1319 matek. Podporu u porodu poskytly 273 rodičkám.

Náplní duly je poskytnout především psychickou, ale i fyzickou oporu nastávající matce, předat ženě informace v době těhotenství, porodu a šestinedělí. „Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nesupluje ani nedubluje práci porodních asistentek ani lékařů, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny,“ píše se na stránkách asociace.

Někteří lékaři a porodní asistentky duly v porodnici vítají, jiní se podle Jiráskové někdy obávají, že informované matky budou vznášet požadavky neodpovídající zaběhnutým rutinním postupům. „Jako vážný problém vnímáme, že se jako duly občas v porodnicích prezentují ženy bez adekvátního vzdělání, které nejsou vázány etickým kodexem a překračují hranice práce duly. Takové jednání poškozuje i pověst profesionálních dul,“ zdůraznila Jirásková.

Cena doprovodu u porodu se pohybuje v rozmezí 3000 až 5500 korun. Zahrnuje čtyřiadvacetihodinovou pohotovost, která začíná 14 dnů před vypočteným termínem porodu a končí narozením dítěte, a konzultace. Rodiče musejí počítat také s poplatkem za přítomnost duly na porodním sále v mnoha českých porodnicích (podobně jako se platí za přítomnost otce či jiné osoby u porodu). „To je skutečnost, která nemá v zahraničí podle našich informací obdoby. V některých zemích pojišťovny práci duly proplácejí,“ upozornila Jirásková.

Na duly se obracejí jak prvorodičky, tak ženy, které už rodily. „Klientky mívají vysokoškolské či středoškolské vzdělání, věkové rozložení je široké,“ popsala Jirásková.

Zájemkyně o práci vyškolených pomocnic se mohou zúčastnit dvou besed, které pořádá Česká asociace dul v rámci Světového týdne respektu k porodu, jenž letos připadá na 17. až 23. května. V Praze budou duly z asociace poskytovat během zmíněného týdne informace každé odpoledne od pondělí do soboty v kině Perštýn.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.