Životní styl

Od 1. 1. 2007 zajišťuje ochranu před záškrtem, tetanem, černým kašlem, hepatitidou B, dětskou obrnou a Haemophilus influenzae b (Hib). Proti černému kašli je tu navíc zastoupena bezpečnější .. celý článek
Definice Světové zdravotnické organizace (WHO) říká, že očkování je nejúčinnějším preventivním opatřením, které je schopno zabránit rozvoji řady infekčních nemocí ohrožujících především děti .. celý článek
Vyprávět v zemi, kde má očkování tak hluboké kořeny, o vzniku, vývoji a historických pramenech vakcinace je nošením sov do Atén, a tak jen připomeňme méně známou českou větev zakladatelů a p .. celý článek