Z didaktických důvodů se rozlišuje několik typů ekzémů, mezi nimiž lze v praxi občas jen stěží najít přesně vymezenou hranici. Stává se, že jedna forma přechází do druhé, či se jedná o kombinaci několika typů.

Související příznaky