Stres představuje zátěž a je to soubor reakcí organismu na vnitřní nebo vnější podněty narušující normální chod funkcí organismu. Stres může přivodit chlad, teplo, záření, hluk, vyčerpání, ale také zklamání, strach, leknutí apod.

Související příznaky