Jak ovlivňuje naše srdce káva, alkohol a cigarety?

Nemoci srdce patří mezi nejčastější zdravotní komplikace. Důležitou prevencí proti nim je i správný životní styl. A mezi velmi časté rizikové faktory při jejich vzniku je i větší konzumace alkoholu, cigaret či kávy. Jak tyto „neřesti“ ovlivňují zdraví našeho srdce?

Babské rady

Inzerce