Podceňovaná chřipka – lidé umírají i na vážné komplikace

V České republice existuje léta zakořeněný vlažný postoj vůči očkování proti chřipce, samotné onemocnění je značně bagatelizováno a výsledkem jsou zbytečná úmrtí až dvou tisíců pacientů ročně. Obzvlášť pro chronicky nemocné pacienty představuje očkování život zachraňující pr ..

Rettův syndrom je výsadou žen

Vzácná genetická porucha, Rettův syndrom, postihuje zejména dívky a jen výjimečně se může objevit u chlapců. Vrozené neurologické ..

Babské rady